Hakkımızda

HAZAR KOLEJİ

"geleceğiniz, geleceğimizdir diyerek"

Hazar Eğitim Kurumları 2001 yılında kurulmuş olup, kurulduğu günden itibaren işini çok ciddiye aldı. Hedefini hep büyük tuttu. Seçkin yöneticileri ve kadrosuyla ,etkin ders ve başarı takibiyle büyük güven kazandı. Dershanecilikteki başarıları ve performansıyla takdir ve ödüller aldı. HAZAR KOLEJİ içinde hedefini büyük tutup, uluslararası  standartta bir okul için yola çıktık. Yurtiçi ve yurtdışında saygın eğitim kurumlarını gezip fiziki yapılarını inceledik, sistem ve programları hakkında bilgi aldık. Sektördeki gelişmeleri görmek için uluslararası fuarları dolaştık. Eğitimciler ve akademisyenlerle günlerce toplantılar ve görüşmeler yaptık. Eğitimle ilgili seminer, konferans ve panellere katıldık. Çeşitli kaynaklar ve dökümanlar taradık.

İstedik ki Atatürk’ün tarihi sözünde ifadesini bulan “Büyük Milletimize” yakışır nitelikte çağdaş eğitim anlayışıyla; eksiksiz, bahanesiz bir özel okulumuz olsun.

HAZAR KOLEJİ "geleceğiniz, geleceğimizdir diyerek"

İstedik ki kuracağımız okul, dünyaya açık olsun, etkin yabancı dil öğretimi yapsın. Hem öz değerlerimize dayalı okul kültürümüzü sahiplenen hem de evrensel normları benimseyen ufku geniş, özgüveni yüksek , “dünya vatandaşı” seçkin bireyler yetiştirsin.

İstedik ki çocuklarımız okula severek, isteyerek, keyifle gelsinler ; derslerini yaparak, yaşayarak, zevkle öğrensinler.

İstedik ki onlar; bugünün mutlu ve başarılı çocukları , yarının üretken ve saygın bireyleri olsunlar.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

ÜSTÜN BAŞARI: Yüksek standartlar ve kaliteli öğretim ilkelerini benimseyen Hazar Koleji, üstün bir eğitim sağlayarak Türkiye’ye hizmet etmeyi hedeflemektedir.

SORUMLULUK:Hazar Koleji, öğrencilerin okulda her alanda ciddî çalışmalarını, doğruluk ilkelerine uygun davranmalarını, özgürlüklerin gerektirdiği sorumlulukları üstlenmelerini bekler.

LİDERLİK: Hazar Koleji, öğrencileri toplumda liderlik yapacak, topluma katkıda bulunacak bireyler olmaya hazırlar.

ÇOK YÖNLÜ KÜLTÜR: Hazar Koleji, öğrencilerin ana dillerine ve yabancı dillere vakıf, farklı kültürlere açık, başkalarına karşı hoşgörülü ve saygılı olmalarını hedefler.

DENGE:Hazar Koleji fen bilimleri ve beşerî bilimler yanında ders dışı etkinlikleri de kapsayan dengeli bir müfredat programı sunar.

İLKELERİMİZ

Çağdaş insan yetiştirme ilkesi:

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilke ile niteliklerine ve özellikle millî, lâik, demokratik, çağdaş devlet esaslarına bağlı, çağın gereklerine cevap verebilecek düzeyde akılcı, hoşgörülü, topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna, dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünme gücüne, yaşadığı toplumun değerlerine sahip insan haklarına saygılı, yapıcı ve yaratıcı, gerekli bilgi, beceri ve geliştirilen yetenekle donanmış gençler yetiştirmektir.

Bütünlük ilkesi:

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise birimleri ile bir bütün oluşturur. Bu birimlerin öğrencileri, bir üst düzeydeki eğitim ve öğretimin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve geçiş şartlarını yerine getirmek kaydıyla öğrenimlerini söz konusu öğretimin bütünlüğü içinde sürdürebilirler.

Bireyin psikolojik ve sosyal gelişiminde yaşadığı çevrenin , bulunduğu ortamın hatta kullandığı araç-gereçlerin belirleyici olduğu tartışmasız bir gerçektir. İnsan yaşamında çok önemli bir yer tutan okul da bu gelişim sürecinin tam odağındadır.

İnsan kişiliği ve kimliği özellikle anaokulu, ilk ve ortaöğretim döneminde şekillenir. Okulun konumu, popülaritesi, fiziki donanımı bile öğrenci açısından bir motivasyon ve özgüven kaynağıdır.

GELECEĞİN ÖZGÜVENİ YÜKSEK, VİZYON SAHİBİ BİREYLERİ İÇİN İDDİALI BİR PROJE

Bu realiteden hareketle HAZAR KOLEJİ , Tüm kampüsleri  büyük bir eğitim kompleksi olarak tasarlanmıştır. Anasınıfı ve 4+4+4 sistemine uygun olarak ayrı ayrı bloklardan oluşmaktadır. Fiziki çevre, eğitsel donanımı, eğitim, oyun, spor ve yaşam alanları yaş gruplarına göre planlanmıştır.

Sınıflar, kapılar, pencereler, tahtalar, koridorlar, salonlar, bahçe ve etkinlik alanları mevzuatın gerektirdiği ölçülerin üstünde tasarlanmıştır.

HAZAR KOLEJİ ’nin inşasından başlayarak tüm aşamalarında birinci sınıf malzemeler kullanılmış ve tüm bina ,yüksek teknolojiyle donatılmıştır.

Böyle bir mekanda , böyle bir ortamda eğitime büyük bir avantajla başlayan öğrenciler kuşkusuz geniş bir ufka ve gelecek tasarımına sahip olacak, büyük başarılara imza atacaktır.

MİSYONUMUZ

Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, yeniliklere açık, çağdaş teknolojiyi kullanan, Türkçeye hakim olmanın yanında en az iki yabancı dili yazıp konuşan, çevreye karşı duyarlı, kendi kültürel değerlerine sahip, evrensel değerlere açık, araştırmacı, yaratıcı, yapıcı, eleştirel düşünen, kendisi ile barışık, sevgiyi paylaşan ve dünya barışı için görevler üstlenen mutlu bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Hazar Koleji küresel bakış açısına sahip bir okuldur. Farklı kültürlerden gelen akademik bünye, yenilikçi yöntemimiz ve anasınıfından lise son sınıfa kadar bütünlük taşıyan çift dilli eğitim programımızla, öğrencilerimizin entellektüel ve insanî niteliklerini geliştirerek, Türkiye ve dünya için kendilerine güvenen, ahlâklı, lider nitelikli ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarını amaçlamaktadır. Hazar Koleji, Türkiye’de eğitimde mükemmelliği hedeflemiştir.Okulumuz öğrencilerin okulda her alanda ciddi çalışmalarını, doğruluk ilkelerine uygun davranmalarını, özgürlüklerin gerektirdiği sorumlulukları üstlenerek uluslararası düzeyde, farklı alanlarda sosyal ve kültürel roller üstlenen vatandaşlar ve liderler olarak işlev yapacak, azimli, beceri ve kavrayış sahibi gençler olarak mezun olmalarını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Hazar Koleji, yetenekli ve istekli öğrencilerin yüksek bir akademik düzeyi hedeflemesine, İngilizce ve Türkçe'de akıcılık kazanarak bu dilleri iyi öğrenmesine olanak verecek bir akademik programı benimsemiştir. Programın hedefi öğrencilerin içten ve yapıcı biçimde iletişimde bulunma istek ve yeteneğini geliştirebilmek ve geniş ufuklu uluslararası görüşü benimsemelerini sağlamaktır. Hazar Koleji, ders içinde ve ders dışında, öğrencilerine dürüstlüğe değer vermeyi, demokratik özgürlüğün sorumluluk bilincine bağlı olduğunu, diğer kişilerin gereksinimlerine, haklarına ve mülkiyetine duyarlı ve saygılı olmalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Akademik ve müfredat bağlantılı faaliyetlerle, öğrenciler eğitim ve araştırma, teknoloji, resmi konular, sosyal hizmetler, sanat dalları ve ticaret gibi konularda bireysel bilgi ve becerilerini geliştirerek topluma katkıda bulunacak düzeye ulaşacaklardır.